Szczegóły działki ewidencyjnej: 021202_5.0001.393/1

Adres Chmieleń, Chmieleń, Dolnośląskie
Województwo Dolnośląskie
Powiat Lwówecki
Gmina Lubomierz
Miejscowość Chmieleń
ID działki 021202_5.0001.393/1
Nr działki 393/1
Obręb ewidencyjny CHMIELEŃ / 0001
Rozmiar: 1252 m2 (tysiąc dwieście pięćdziesiąt dwa m2)
Współrzędne: Szerokość: 50.980465749, Długość: 15.490019814
50° 58.828 N 15° 29.401 E
x: 253708.50257179, y: 351822.10454875

Księga wieczysta numer: JG1S/xxxxxxxx/1

SĄD REJONOWY W LUBANIU (LUBAŃ)
Rodzaj księgi: NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
Pobranie księgi wieczystej nieruchomości pozwala na przeglądanie aktualnej treści księgi w tym między innymi: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo do lokalu, hipoteki. Księga wieczysta zawiera również historię zmian stanu prawnego, czyli wpisy już wykreślone. Pozwala to na prześledzenie wszystkich wpisów jakie były w niej dokonane od czasu zapisania tej księgi w systemie informatycznym.