Szczegóły działki ewidencyjnej: 021202_5.0001.231

Adres Chmieleń, Chmieleń, Dolnośląskie
Województwo Dolnośląskie
Powiat Lwówecki
Gmina Lubomierz
Miejscowość Chmieleń
ID działki 021202_5.0001.231
Nr działki 231
Obręb ewidencyjny CHMIELEŃ / 0001
Rozmiar: 509 m2 (pięćset dziewięć m2)
Współrzędne: Szerokość: 50.984372263, Długość: 15.485216707
50° 59.062 N 15° 29.113 E
x: 253392.27832678, y: 352272.29062353

Księga wieczysta numer: JG1S/xxxxxxxx/5

SĄD REJONOWY W LUBANIU (LUBAŃ)
Rodzaj księgi: NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
Pobranie księgi wieczystej nieruchomości pozwala na przeglądanie aktualnej treści księgi w tym między innymi: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo do lokalu, hipoteki. Księga wieczysta zawiera również historię zmian stanu prawnego, czyli wpisy już wykreślone. Pozwala to na prześledzenie wszystkich wpisów jakie były w niej dokonane od czasu zapisania tej księgi w systemie informatycznym.