Szczegóły działki ewidencyjnej: 021202_5.0001.229

Adres Chmieleń, Chmieleń, Dolnośląskie
Województwo Dolnośląskie
Powiat Lwówecki
Gmina Lubomierz
Miejscowość Chmieleń
ID działki 021202_5.0001.229
Nr działki 229
Obręb ewidencyjny CHMIELEŃ / 0001
Rozmiar: 887 m2 (osiemset osiemdziesiąt siedem m2)
Współrzędne: Szerokość: 50.985518644, Długość: 15.485217428
50° 59.131 N 15° 29.113 E
x: 253398.40857877, y: 352399.68179883

Księga wieczysta numer: JG1S/xxxxxxxx/5

SĄD REJONOWY W LUBANIU (LUBAŃ)
Rodzaj księgi: NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
Pobranie księgi wieczystej nieruchomości pozwala na przeglądanie aktualnej treści księgi w tym między innymi: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo do lokalu, hipoteki. Księga wieczysta zawiera również historię zmian stanu prawnego, czyli wpisy już wykreślone. Pozwala to na prześledzenie wszystkich wpisów jakie były w niej dokonane od czasu zapisania tej księgi w systemie informatycznym.