Szczegóły działki ewidencyjnej: 021202_5.0001.464

Adres Chmieleń 60A, Chmieleń, Dolnośląskie
Województwo Dolnośląskie
Powiat Lwówecki
Gmina Lubomierz
Miejscowość Chmieleń
Nr domu 60A
ID działki 021202_5.0001.464
Nr działki 464
Obręb ewidencyjny CHMIELEŃ / 0001
Rozmiar: 3535 m2 (trzy tysiące pięćset trzydzieści pięć m2)
Współrzędne: Szerokość: 50.97891332, Długość: 15.494270882
50° 58.735 N 15° 29.656 E
x: 253998.50690228, y: 351635.38502635

Księga wieczysta numer: JG1S/xxxxxxxx/6

SĄD REJONOWY W LUBANIU (LUBAŃ)
Rodzaj księgi: NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
Pobranie księgi wieczystej nieruchomości pozwala na przeglądanie aktualnej treści księgi w tym między innymi: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo do lokalu, hipoteki. Księga wieczysta zawiera również historię zmian stanu prawnego, czyli wpisy już wykreślone. Pozwala to na prześledzenie wszystkich wpisów jakie były w niej dokonane od czasu zapisania tej księgi w systemie informatycznym.