Szczegóły działki ewidencyjnej: 021202_5.0001.313

Adres Chmieleń 117, Chmieleń, Dolnośląskie
Województwo Dolnośląskie
Powiat Lwówecki
Gmina Lubomierz
Miejscowość Chmieleń
Nr domu 117
ID działki 021202_5.0001.313
Nr działki 313
Obręb ewidencyjny CHMIELEŃ / 0001
Rozmiar: 1378 m2 (tysiąc trzysta siedemdziesiąt osiem m2)
Współrzędne: Szerokość: 50.979572795, Długość: 15.478930765
50° 58.774 N 15° 28.736 E
x: 252925.85508266, y: 351760.00352092

Księga wieczysta numer: JG1S/xxxxxxxx/0

SĄD REJONOWY W LWÓWKU ŚLĄSKIM (LWÓWEK ŚLĄSKI)
Rodzaj księgi: NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
Pobranie księgi wieczystej nieruchomości pozwala na przeglądanie aktualnej treści księgi w tym między innymi: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo do lokalu, hipoteki. Księga wieczysta zawiera również historię zmian stanu prawnego, czyli wpisy już wykreślone. Pozwala to na prześledzenie wszystkich wpisów jakie były w niej dokonane od czasu zapisania tej księgi w systemie informatycznym.