Szczegóły działki ewidencyjnej: 040306_2.0009.107/41

Adres Chełmińska 20, Niwy, Kujawsko-pomorskie
Województwo Kujawsko-pomorskie
Powiat Bydgoski
Gmina Osielsko
Miejscowość Niwy
Nr domu 20
ID działki 040306_2.0009.107/41
Nr działki 107/41
Obręb ewidencyjny Niwy / 0009
Rozmiar: 982 m2 (dziewięćset osiemdziesiąt dwa m2)
Współrzędne: Szerokość: 53.192986674, Długość: 18.107043582
53° 11.579 N 18° 6.423 E
x: 440359.49909026, y: 592342.3438222

Księga wieczysta numer: BY1B/xxxxxxxx/6

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY (BYDGOSZCZ)
Rodzaj księgi: NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
Pobranie księgi wieczystej nieruchomości pozwala na przeglądanie aktualnej treści księgi w tym między innymi: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo do lokalu, hipoteki. Księga wieczysta zawiera również historię zmian stanu prawnego, czyli wpisy już wykreślone. Pozwala to na prześledzenie wszystkich wpisów jakie były w niej dokonane od czasu zapisania tej księgi w systemie informatycznym.