Szczegóły działki ewidencyjnej: 100404_2.0012.38/2

Adres Byszew 30, Byszew, łódzkie
Województwo łódzkie
Powiat łęczycki
Gmina Grabów
Miejscowość Byszew
Nr domu 30
ID działki 100404_2.0012.38/2
Nr działki 38/2
Obręb ewidencyjny BYSZEW GRABOWSKI / 0012
Rozmiar: 275 m2 (dwieście siedemdziesiąt pięć m2)
Współrzędne: Szerokość: 52.105680551, Długość: 18.971838561
52° 6.341 N 18° 58.31 E
x: 498071.83659662, y: 471060.25386492

Księga wieczysta numer: LD1Y/xxxxxxxx/4

SĄD REJONOWY W KUTNIE (KUTNO)
Rodzaj księgi: NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
Pobranie księgi wieczystej nieruchomości pozwala na przeglądanie aktualnej treści księgi w tym między innymi: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo do lokalu, hipoteki. Księga wieczysta zawiera również historię zmian stanu prawnego, czyli wpisy już wykreślone. Pozwala to na prześledzenie wszystkich wpisów jakie były w niej dokonane od czasu zapisania tej księgi w systemie informatycznym.