Szczegóły działki ewidencyjnej: 141904_2.0015.32

Adres , Mazowieckie
Województwo Mazowieckie
Powiat Płocki
Gmina Bulkowo
Miejscowość
Ulica
ID działki 141904_2.0015.32
Nr działki 32
Obręb ewidencyjny ŁUBKI NOWE / 0015
Rozmiar: 16902 m2 (szesnaście tysięcy dziewięćset dwa m2)
Współrzędne: Szerokość: 52.593061524, Długość: 20.017155769
52° 35.584 N 20° 1.029 E
x: 568880.14855632, y: 525740.42380328

Księga wieczysta numer: PL1P/xxxxxxxx/2

SĄD REJONOWY W PŁOCKU (PŁOCK)
Rodzaj księgi: NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
Pobranie księgi wieczystej nieruchomości pozwala na przeglądanie aktualnej treści księgi w tym między innymi: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo do lokalu, hipoteki. Księga wieczysta zawiera również historię zmian stanu prawnego, czyli wpisy już wykreślone. Pozwala to na prześledzenie wszystkich wpisów jakie były w niej dokonane od czasu zapisania tej księgi w systemie informatycznym.