Brzozowa 36, Reda, Pomorskie. Działka 221501_1.0002.334/21

Adres Brzozowa 36, Reda, Pomorskie
Województwo Pomorskie
Powiat Wejherowski
Gmina Reda
Miejscowość Reda
Nr domu 36
ID działki 221501_1.0002.334/21
Nr działki 334/21
Obręb ewidencyjny REDA2 / 0002
Rozmiar: 273 m2 (dwieście siedemdziesiąt trzy m2)
Współrzędne: Szerokość: 54.612850669, Długość: 18.35268906
54° 36.771 N 18° 21.161 E
x: 458207.56701722, y: 750087.44162646

Księga wieczysta numer: GD1W/xxxxxxxx/4

SĄD REJONOWY W WEJHEROWIE (WEJHEROWO)
Rodzaj księgi: GRUNT ODDANY W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE I BUDYNEK STANOWIĄCY ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ
Pobranie księgi wieczystej nieruchomości pozwala na przeglądanie aktualnej treści księgi w tym między innymi: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo do lokalu, hipoteki. Księga wieczysta zawiera również historię zmian stanu prawnego, czyli wpisy już wykreślone. Pozwala to na prześledzenie wszystkich wpisów jakie były w niej dokonane od czasu zapisania tej księgi w systemie informatycznym.