Szczegóły działki ewidencyjnej: 100405_2.0028.213

Adres Borów, łódzkie
Województwo łódzkie
Powiat łęczycki
Gmina łęczyca
Miejscowość Borów
ID działki 100405_2.0028.213
Nr działki 213
Obręb ewidencyjny PRUSINOWICE / 0028
Rozmiar: 5371 m2 (pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden m2)
Współrzędne: Szerokość: 52.052491872, Długość: 19.047482808
52° 3.15 N 19° 2.849 E
x: 503254.92931279, y: 465146.84283328

Księga wieczysta numer: LD1Y/xxxxxxxx/0

SĄD REJONOWY W KUTNIE (KUTNO)
Rodzaj księgi: NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
Pobranie księgi wieczystej nieruchomości pozwala na przeglądanie aktualnej treści księgi w tym między innymi: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo do lokalu, hipoteki. Księga wieczysta zawiera również historię zmian stanu prawnego, czyli wpisy już wykreślone. Pozwala to na prześledzenie wszystkich wpisów jakie były w niej dokonane od czasu zapisania tej księgi w systemie informatycznym.