Szczegóły działki ewidencyjnej: 100405_2.0028.188/3

Adres Borów, łódzkie
Województwo łódzkie
Powiat łęczycki
Gmina łęczyca
Miejscowość Borów
ID działki 100405_2.0028.188/3
Nr działki 188/3
Obręb ewidencyjny PRUSINOWICE / 0028
Rozmiar: 9016 m2 (dziewięć tysięcy szesnaście m2)
Współrzędne: Szerokość: 52.054871849, Długość: 19.052554346
52° 3.292 N 19° 3.153 E
x: 503602.38997056, y: 465411.71293323

Księga wieczysta numer: LD1Y/xxxxxxxx/0

SĄD REJONOWY W KUTNIE (KUTNO)
Rodzaj księgi: NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
Pobranie księgi wieczystej nieruchomości pozwala na przeglądanie aktualnej treści księgi w tym między innymi: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo do lokalu, hipoteki. Księga wieczysta zawiera również historię zmian stanu prawnego, czyli wpisy już wykreślone. Pozwala to na prześledzenie wszystkich wpisów jakie były w niej dokonane od czasu zapisania tej księgi w systemie informatycznym.