Szczegóły działki ewidencyjnej: 161106_4.0087.428

Adres Bolesława Chrobrego, Ujazd, Ujazd
Województwo Ujazd
Powiat Strzelecki
Gmina Ujazd
Miejscowość Ujazd
ID działki 161106_4.0087.428
Nr działki 428
Obręb ewidencyjny UJAZD / 0087
Rozmiar: 482 m2 (czterysta osiemdziesiąt dwa m2)
Współrzędne: Szerokość: 50.385025395, Długość: 18.346474132
50° 23.102 N 18° 20.788 E
x: 453552.95629056, y: 279969.97402928

Księga wieczysta numer: OP1S/xxxxxxxx/6

SĄD REJONOWY W STRZELCACH OPOLSKICH (STRZELCE OPOLSKIE)
Rodzaj księgi: NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
Pobranie księgi wieczystej nieruchomości pozwala na przeglądanie aktualnej treści księgi w tym między innymi: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo do lokalu, hipoteki. Księga wieczysta zawiera również historię zmian stanu prawnego, czyli wpisy już wykreślone. Pozwala to na prześledzenie wszystkich wpisów jakie były w niej dokonane od czasu zapisania tej księgi w systemie informatycznym.