Szczegóły działki ewidencyjnej: 046301_1.0049.4/2

Adres Bolesława Chrobrego, Toruń, Kujawsko-pomorskie
Województwo Kujawsko-pomorskie
Powiat Toruń
Gmina Toruń
Miejscowość Toruń
ID działki 046301_1.0049.4/2
Nr działki 4/2
Obręb ewidencyjny Obręb 49 / 0049
Rozmiar: 294 m2 (dwieście dziewięćdziesiąt cztery m2)
Współrzędne: Szerokość: 53.031611285, Długość: 18.630581156
53° 1.897 N 18° 37.835 E
x: 475233.75767193, y: 574087.38162072

Księga wieczysta numer: TO1T/xxxxxxxx/5

SĄD REJONOWY W TORUNIU (TORUŃ)
Rodzaj księgi: NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
Pobranie księgi wieczystej nieruchomości pozwala na przeglądanie aktualnej treści księgi w tym między innymi: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo do lokalu, hipoteki. Księga wieczysta zawiera również historię zmian stanu prawnego, czyli wpisy już wykreślone. Pozwala to na prześledzenie wszystkich wpisów jakie były w niej dokonane od czasu zapisania tej księgi w systemie informatycznym.