BŁAWATKOWA 5A, BIBICE, Małopolskie. Działka 120617_2.0002.928

Adres BŁAWATKOWA 5A, BIBICE, Małopolskie
Województwo Małopolskie
Powiat Krakowski
Gmina Zielonki
Miejscowość BIBICE
Nr domu 5A
ID działki 120617_2.0002.928
Nr działki 928
Obręb ewidencyjny Bibice / 0002
Rozmiar: 14599 m2 (czternaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć m2)
Współrzędne: Szerokość: 50.125643149, Długość: 19.962073619
50° 7.539 N 19° 57.724 E
x: 568747.9353591, y: 251376.96949651

Księga wieczysta numer: KR1P/xxxxxxxx/5

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-PODGÓRZA W KRAKOWIE (KRAKÓW)
Rodzaj księgi: NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
Pobranie księgi wieczystej nieruchomości pozwala na przeglądanie aktualnej treści księgi w tym między innymi: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo do lokalu, hipoteki. Księga wieczysta zawiera również historię zmian stanu prawnego, czyli wpisy już wykreślone. Pozwala to na prześledzenie wszystkich wpisów jakie były w niej dokonane od czasu zapisania tej księgi w systemie informatycznym.