Szczegóły działki ewidencyjnej: 142502_2.0005.160/2

Adres Bankowa 80, Małęczyn, Mazowieckie
Województwo Mazowieckie
Powiat Radomski
Gmina Gózd
Miejscowość Małęczyn
Nr domu 80
ID działki 142502_2.0005.160/2
Nr działki 160/2
Obręb ewidencyjny MAŁĘCZYN / 0005
Rozmiar: 14209 m2 (czternaście tysięcy dwieście dziewięć m2)
Współrzędne: Szerokość: 51.384781869, Długość: 21.249704075
51° 23.087 N 21° 14.982 E
x: 656495.71817789, y: 393308.20490844

Księga wieczysta numer: RA1Z/xxxxxxxx/7

SĄD REJONOWY W KOZIENICACH (KOZIENICE)
Rodzaj księgi: NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
Pobranie księgi wieczystej nieruchomości pozwala na przeglądanie aktualnej treści księgi w tym między innymi: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo do lokalu, hipoteki. Księga wieczysta zawiera również historię zmian stanu prawnego, czyli wpisy już wykreślone. Pozwala to na prześledzenie wszystkich wpisów jakie były w niej dokonane od czasu zapisania tej księgi w systemie informatycznym.