Szczegóły działki ewidencyjnej: 140704_2.0001.666/2

Adres Augustów, Mazowieckie
Województwo Mazowieckie
Powiat Augustów
Gmina Grabów Nad Pilicą
Miejscowość Augustów
ID działki 140704_2.0001.666/2
Nr działki 666/2
Obręb ewidencyjny Augustów / 0001
Rozmiar: 261 m2 (dwieście sześćdziesiąt jeden m2)
Współrzędne: Szerokość: 51.690519509, Długość: 21.173037319
51° 41.431 N 21° 10.382 E
x: 650153.34561589, y: 427133.91076706

Księga wieczysta numer: RA1K/xxxxxxxx/5

SĄD REJONOWY W KOZIENICACH (KOZIENICE)
Rodzaj księgi: NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
Pobranie księgi wieczystej nieruchomości pozwala na przeglądanie aktualnej treści księgi w tym między innymi: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo do lokalu, hipoteki. Księga wieczysta zawiera również historię zmian stanu prawnego, czyli wpisy już wykreślone. Pozwala to na prześledzenie wszystkich wpisów jakie były w niej dokonane od czasu zapisania tej księgi w systemie informatycznym.