Aleksandra Dulin'a 10, Gdańsk, Pomorskie. Działka 226101_1.0074.1085/2

Adres Aleksandra Dulin'a 10, Gdańsk, Pomorskie
Województwo Pomorskie
Powiat Gdańsk
Gmina Gdańsk
Miejscowość Gdańsk
Nr domu 10
ID działki 226101_1.0074.1085/2
Nr działki 1085/2
Obręb ewidencyjny Łostowice / 0074
Rozmiar: 3630 m2 (trzy tysiące sześćset trzydzieści m2)
Współrzędne: Szerokość: 54.321005333, Długość: 18.577832431
54° 19.26 N 18° 34.67 E
x: 472548.76560961, y: 717513.48570496

Księga wieczysta numer: GD1G/xxxxxxxx/5

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU (GDAŃSK)
Rodzaj księgi: GRUNT ODDANY W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE
Pobranie księgi wieczystej nieruchomości pozwala na przeglądanie aktualnej treści księgi w tym między innymi: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo do lokalu, hipoteki. Księga wieczysta zawiera również historię zmian stanu prawnego, czyli wpisy już wykreślone. Pozwala to na prześledzenie wszystkich wpisów jakie były w niej dokonane od czasu zapisania tej księgi w systemie informatycznym.