Szczegóły działki ewidencyjnej: 146504_8.0505.57

Adres Aleja Zjednoczenia 52, Warszawa, Mazowieckie
Województwo Mazowieckie
Powiat Warszawa
Gmina Warszawa
Miejscowość Warszawa
Nr domu 52
ID działki 146504_8.0505.57
Nr działki 57
Obręb ewidencyjny 7-05-05 / 0505
Rozmiar: 262 m2 (dwieście sześćdziesiąt dwa m2)
Współrzędne: Szerokość: 52.283167157, Długość: 20.954364135
52° 16.99 N 20° 57.262 E
x: 633273.47033304, y: 492593.51229007

Księga wieczysta numer: WA1M/xxxxxxxx/0

SĄD REJONOWY DLA WARSZAWY-MOKOTOWA W WARSZAWIE (WARSZAWA)
Rodzaj księgi: GRUNT ODDANY W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE I BUDYNEK STANOWIĄCY ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ
Pobranie księgi wieczystej nieruchomości pozwala na przeglądanie aktualnej treści księgi w tym między innymi: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo do lokalu, hipoteki. Księga wieczysta zawiera również historię zmian stanu prawnego, czyli wpisy już wykreślone. Pozwala to na prześledzenie wszystkich wpisów jakie były w niej dokonane od czasu zapisania tej księgi w systemie informatycznym.