Szczegóły działki ewidencyjnej: 146504_8.0505.52

Adres Aleja Zjednoczenia 46, Warszawa, Mazowieckie
Województwo Mazowieckie
Powiat Warszawa
Gmina Warszawa
Miejscowość Warszawa
Nr domu 46
ID działki 146504_8.0505.52
Nr działki 52
Obręb ewidencyjny 7-05-05 / 0505
Rozmiar: 275 m2 (dwieście siedemdziesiąt pięć m2)
Współrzędne: Szerokość: 52.282639627, Długość: 20.953296947
52° 16.958 N 20° 57.198 E
x: 633202.28519689, y: 492532.89855222

Księga wieczysta numer: WA1M/xxxxxxxx/8

SĄD REJONOWY DLA WARSZAWY-MOKOTOWA W WARSZAWIE (WARSZAWA)
Rodzaj księgi: NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
Pobranie księgi wieczystej nieruchomości pozwala na przeglądanie aktualnej treści księgi w tym między innymi: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo do lokalu, hipoteki. Księga wieczysta zawiera również historię zmian stanu prawnego, czyli wpisy już wykreślone. Pozwala to na prześledzenie wszystkich wpisów jakie były w niej dokonane od czasu zapisania tej księgi w systemie informatycznym.