Szczegóły działki ewidencyjnej: 140313_2.0019.276/3

Adres Adama Mickiewicza 43, Wilga, Mazowieckie
Województwo Mazowieckie
Powiat Garwoliński
Gmina Wilga
Miejscowość Wilga
Nr domu 43
ID działki 140313_2.0019.276/3
Nr działki 276/3
Obręb ewidencyjny WILGA / 0019
Rozmiar: 14339 m2 (czternaście tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć m2)
Współrzędne: Szerokość: 51.84519623, Długość: 21.357743709
51° 50.712 N 21° 21.465 E
x: 662358.55315237, y: 444724.37528755

Księga wieczysta numer: SI1G/xxxxxxxx/1

SĄD REJONOWY W GARWOLINIE (GARWOLIN)
Rodzaj księgi: NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
Pobranie księgi wieczystej nieruchomości pozwala na przeglądanie aktualnej treści księgi w tym między innymi: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo do lokalu, hipoteki. Księga wieczysta zawiera również historię zmian stanu prawnego, czyli wpisy już wykreślone. Pozwala to na prześledzenie wszystkich wpisów jakie były w niej dokonane od czasu zapisania tej księgi w systemie informatycznym.