Szczegóły działki ewidencyjnej: 140313_2.0019.1600

Adres Adama Mickiewicza 29, Wilga, Mazowieckie
Województwo Mazowieckie
Powiat Garwoliński
Gmina Wilga
Miejscowość Wilga
Nr domu 29
ID działki 140313_2.0019.1600
Nr działki 1600
Obręb ewidencyjny WILGA / 0019
Rozmiar: 1293 m2 (tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt trzy m2)
Współrzędne: Szerokość: 51.850232988, Długość: 21.374785088
51° 51.014 N 21° 22.487 E
x: 663513.63582645, y: 445322.4079276

Księga wieczysta numer: SI1G/xxxxxxxx/3

SĄD REJONOWY W GARWOLINIE (GARWOLIN)
Rodzaj księgi: NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
Pobranie księgi wieczystej nieruchomości pozwala na przeglądanie aktualnej treści księgi w tym między innymi: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo do lokalu, hipoteki. Księga wieczysta zawiera również historię zmian stanu prawnego, czyli wpisy już wykreślone. Pozwala to na prześledzenie wszystkich wpisów jakie były w niej dokonane od czasu zapisania tej księgi w systemie informatycznym.