Szczegóły działki ewidencyjnej: 240609_2.0008.701/5

Adres 492, Grodzisko, śląskie
Województwo śląskie
Powiat Kłobucki
Gmina Wręczyca Wielka
Miejscowość Grodzisko
ID działki 240609_2.0008.701/5
Nr działki 701/5
Obręb ewidencyjny Grodzisko / 0008
Rozmiar: 1291 m2 (tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt jeden m2)
Współrzędne: Szerokość: 50.862069943, Długość: 18.9464709
50° 51.724 N 18° 56.788 E
x: 496233.88978183, y: 332797.06942355

Księga wieczysta numer: CZ2C/xxxxxxxx/4

SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE (CZĘSTOCHOWA)
Rodzaj księgi: NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
Pobranie księgi wieczystej nieruchomości pozwala na przeglądanie aktualnej treści księgi w tym między innymi: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo do lokalu, hipoteki. Księga wieczysta zawiera również historię zmian stanu prawnego, czyli wpisy już wykreślone. Pozwala to na prześledzenie wszystkich wpisów jakie były w niej dokonane od czasu zapisania tej księgi w systemie informatycznym.