Szczegóły działki ewidencyjnej: 246601_1.0023.277

Adres 3, Gliwice, Gliwice
Województwo Gliwice
Powiat Gliwice
Gmina Gliwice
Miejscowość Gliwice
ID działki 246601_1.0023.277
Nr działki 277
Obręb ewidencyjny Czechowice Zachód / 0023
Rozmiar: 1795 m2 (tysiąc siedemset dziewięćdziesiąt pięć m2)
Współrzędne: Szerokość: 50.36424681, Długość: 18.638716257
50° 21.855 N 18° 38.323 E
x: 474311.74386038, y: 277518.56901497

Księga wieczysta numer: GL1G/xxxxxxxx/8

SĄD REJONOWY W GLIWICACH (GLIWICE)
Rodzaj księgi: NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
Pobranie księgi wieczystej nieruchomości pozwala na przeglądanie aktualnej treści księgi w tym między innymi: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo do lokalu, hipoteki. Księga wieczysta zawiera również historię zmian stanu prawnego, czyli wpisy już wykreślone. Pozwala to na prześledzenie wszystkich wpisów jakie były w niej dokonane od czasu zapisania tej księgi w systemie informatycznym.