1 Maja 7, Rumia, Pomorskie. Działka 221502_1.0008.234/3

Adres 1 Maja 7, Rumia, Pomorskie
Województwo Pomorskie
Powiat Wejherowski
Gmina Rumia
Miejscowość Rumia
Nr domu 7
ID działki 221502_1.0008.234/3
Nr działki 234/3
Obręb ewidencyjny OBRĘB 8 / 0008
Rozmiar: 237 m2 (dwieście trzydzieści siedem m2)
Współrzędne: Szerokość: 54.585370462, Długość: 18.39360776
54° 35.122 N 18° 23.616 E
x: 460823.00219934, y: 747007.08447495

Księga wieczysta numer: GD1W/xxxxxxxx/2

SĄD REJONOWY W WEJHEROWIE (WEJHEROWO)
Rodzaj księgi: NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
Pobranie księgi wieczystej nieruchomości pozwala na przeglądanie aktualnej treści księgi w tym między innymi: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo do lokalu, hipoteki. Księga wieczysta zawiera również historię zmian stanu prawnego, czyli wpisy już wykreślone. Pozwala to na prześledzenie wszystkich wpisów jakie były w niej dokonane od czasu zapisania tej księgi w systemie informatycznym.