Szczegóły działki ewidencyjnej: 246601_1.0023.490

Adres 1, Gliwice, Gliwice
Województwo Gliwice
Powiat Gliwice
Gmina Gliwice
Miejscowość Gliwice
ID działki 246601_1.0023.490
Nr działki 490
Obręb ewidencyjny Czechowice Zachód / 0023
Rozmiar: 29390 m2 (dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt m2)
Współrzędne: Szerokość: 50.360805084, Długość: 18.640996629
50° 21.648 N 18° 38.46 E
x: 474472.03806723, y: 277135.20952813

Księga wieczysta numer: GL1G/xxxxxxxx/7

SĄD REJONOWY W GLIWICACH (GLIWICE)
Rodzaj księgi: NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
Pobranie księgi wieczystej nieruchomości pozwala na przeglądanie aktualnej treści księgi w tym między innymi: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo do lokalu, hipoteki. Księga wieczysta zawiera również historię zmian stanu prawnego, czyli wpisy już wykreślone. Pozwala to na prześledzenie wszystkich wpisów jakie były w niej dokonane od czasu zapisania tej księgi w systemie informatycznym.